Web sitemizde mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Ayarlarını Değiştir seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve çerez politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yol Haritamız

Türkiye Varlık Fonu’nun yol haritası 4 temel stratejik amaç ve 4 temel kaynaktan oluşmaktadır.

1
Fon Bünyesindeki Varlıkların Değerini Artırmak
2
Yurt İçindeki Stratejik Yatırımlara Sermaye Sağlamak
3
Türkiye’nin Yurt Dışı Stratejisini ve Rekabetçi Şirketlerini Destekleyen Yatırımlar Yapmak
4
Finansal Piyasalarda İyileşme ve Derinleşmeyi Desteklemek
5
Finansman
6
Kurumsal Yönetim
7
İlke ve Değerler
8
İnsan Kaynağı

Stratejik Amaçlar

1

Fon Bünyesindeki Varlıkların Değerini Artırmak

TVF, portföyünde bulunan varlıkların değerini arttırabilmek için öncelikle varlıkların performansını takip eder ve varlıklar için ilave değer oluşturma programları yürütmeyi amaçlar.

2

Yurt İçindeki Stratejik Yatırımlara Sermaye Sağlamak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 ve diğer uzun vadeli hedefleri doğrultusunda cari açığı azaltacak ve tasarruf bazını artıracak yatırımlarına sermaye desteği sağlar

3

Türkiye’nin Yurt Dışı Stratejisini ve Rekabetçi Şirketlerini Destekleyen Yatırımlar Yapmak

Türkiye’nin uluslararası ekonomik hedefleri doğrultusunda hareket eder ve ulusal şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkarma hedefiyle yatırımlar yapar.

4

Finansal Piyasalarda İyileşme ve Derinleşmeyi Desteklemek

Finansal piyasalara destek olacak sermaye yatırımları yapmayı, finansal piyasalarda derinliği ve çeşitliliği artırıcı adımlar atmayı amaçlar.

5

Finansman

TVF’nin stratejik hedefleri doğrultusunda yapacağı yatırımlarda en uygun finansman modelleri benimsenerek ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin azaltılması amaçlanır.

6

Kurumsal Yönetim

TVF, tüm faaliyetlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini gözetmeyi temel prensip olarak belirler. Bu kapsamda kurumsal yapıda ve atılan her adımda kurumsal yönetim prensipleri ile kanuni gerekliliklere uyumlu bir şekilde hareket eder.

7

İlke ve Değerler

TVF tüm faaliyet ve işlerinde benimsediği dört temel değere göre hareket eder:

  • Ulusa hizmet ve değer yaratma
  • Hesap verebilirlik ve şeffaflık
  • Disiplin, profesyonellik ve takım çalışması
  • Sonuç odaklılık

Bu değerleri tüm iş ve karar süreçlerine yansıtır.

8

İnsan Kaynağı

TVF, alanında yetkin uzmanlarla karşılıklı değer yaratma ilkesiyle çalışır ve uzun vadede Türkiye’nin yetenek havuzu olmayı hedefler. 

Stratejik Kaynaklar

1

Fon Bünyesindeki Varlıkların Değerini Artırmak

TVF, portföyünde bulunan varlıkların değerini arttırabilmek için öncelikle varlıkların performansını takip eder ve varlıklar için ilave değer oluşturma programları yürütmeyi amaçlar.

2

Yurt İçindeki Stratejik Yatırımlara Sermaye Sağlamak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 ve diğer uzun vadeli hedefleri doğrultusunda cari açığı azaltacak ve tasarruf bazını artıracak yatırımlarına sermaye desteği sağlar

3

Türkiye’nin Yurt Dışı Stratejisini ve Rekabetçi Şirketlerini Destekleyen Yatırımlar Yapmak

Türkiye’nin uluslararası ekonomik hedefleri doğrultusunda hareket eder ve ulusal şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkarma hedefiyle yatırımlar yapar.

4

Finansal Piyasalarda İyileşme ve Derinleşmeyi Desteklemek

Finansal piyasalara destek olacak sermaye yatırımları yapmayı, finansal piyasalarda derinliği ve çeşitliliği artırıcı adımlar atmayı amaçlar.

5

Finansman

TVF’nin stratejik hedefleri doğrultusunda yapacağı yatırımlarda en uygun finansman modelleri benimsenerek ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin azaltılması amaçlanır.

6

Kurumsal Yönetim

TVF, tüm faaliyetlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini gözetmeyi temel prensip olarak belirler. Bu kapsamda kurumsal yapıda ve atılan her adımda kurumsal yönetim prensipleri ile kanuni gerekliliklere uyumlu bir şekilde hareket eder.

7

İlke ve Değerler

TVF tüm faaliyet ve işlerinde benimsediği dört temel değere göre hareket eder:

  • Ulusa hizmet ve değer yaratma
  • Hesap verebilirlik ve şeffaflık
  • Disiplin, profesyonellik ve takım çalışması
  • Sonuç odaklılık

Bu değerleri tüm iş ve karar süreçlerine yansıtır.

8

İnsan Kaynağı

TVF, alanında yetkin uzmanlarla karşılıklı değer yaratma ilkesiyle çalışır ve uzun vadede Türkiye’nin yetenek havuzu olmayı hedefler.