Web sitemizde mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Ayarlarını Değiştir seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve çerez politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Değerlerimiz

Türkiye Varlık Fonu 4 temel ilke ve değer doğrultusunda hareket eder.

1.
Ulusa Hizmet ve Değer Yaratma

TVF, Türkiye’nin geleceği için kurulmuştur. Tüm iş ve faaliyetlerinde ulusa hizmeti ve yaratacağı ek değeri gözetir. TVF, bu değerlerin olmadığı iş ve faaliyetlerde yer almaz.

2.
Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık

TVF, tüm iş ve faaliyetlerinde hesap verebilir ve şeffaf olmayı hedefler. Bu ilkeleri uluslararası kurumsal yönetim standartları ile tüm iş ve karar süreçlerinde gözetir.

3.
Disiplin, Profesyonellik ve Takım Çalışması

TVF çalışanları hem bireysel hem de takım olarak fon ilkelerine uygun davranış biçimi ve disiplinle hareket eder. Tüm çalışanlar yüksek seviye profesyonelliğe ve disipline bağlıdır. Çalışanlar ve kurum birbirlerini destekler ve birbirlerine saygı duyar.

4.
Sonuç Odaklılık

TVF, ulusa hizmet ve değer yaratma anlayışıyla üstlendiği işlerde başarı ve sonuç odaklıdır.