Web sitemizde mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Ayarlarını Değiştir seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve çerez politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Lojistikte 2053’e kadar yapılacak yatırımlar planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin bölgesel lojistik üssü olması ve 2053’teki 1 trilyon dolarlık ihracat hedefine ulaşılması için önümüzdeki 30 yıllık süreçte lojistik alanında hayata geçirilecek proje, yatırım ve düzenlemelere dair öncelikleri içeren Türkiye Lojistik Master Planı’nın kapsamı ve detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin bölgesel lojistik üssü olması ve 2053’teki 1 trilyon dolarlık ihracat hedefine ulaşılması için önümüzdeki 30 yıllık süreçte lojistik alanında hayata geçirilecek proje, yatırım ve düzenlemelere dair öncelikleri içeren Türkiye Lojistik Master Planı’nın kapsamı ve detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bugün Ankara’da düzenlenen basın toplantısında “Türkiye’nin küresel ticarette bölgesel lojistik üssü olmasını hedefliyoruz. Bu hedefe giderken bize rekabet avantajı sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli kritik yatırım alanlarını belirleyebilmek için Bakanlığımız kayıtlarındaki saha verileri inceledik, ilgili paydaşların görüşlerini aldık ve dünyadaki iyi uygulama örneklerini inceledik” dedi.

Türkiye Lojistik Master Planı’nda öncelikli olarak üç temaya odaklanılıyor: Transit ticaret gelirleri, ihracat odaklı altyapı iyileştirmeleri ve verimlilik artışı. Transit ticaret gelirlerinde hedef, içinde bulunduğumuz bölgede taşıma güzergahlarındaki yük talebinin ağırlıklı olarak Türkiye’ye çekilmesi. Çin’in başlattığı “Bir Yol, Bir Kuşak” (OBOR) projesi, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) ve Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) gibi doğu-batı yönündeki uluslararası ticaret güzergahlarının yanı sıra kuzey-güney yönünde Rusya ile Afrika arasında son yıllarda artan ticari hareketlilik de Türkiye için yüksek bir potansiyele işaret ediyor. 

İkinci tema, Türkiye’nin 2053 ihracat hedefi olan yıllık 1 trilyon doları karşılamasını destekleyecek bir lojistik altyapısının oluşturulması üzerine. Bunun için, 1 milyar doların üstünde ihracat yapan ve genelde Türkiye’nin batısında yoğunlaşan il sayısının 2018’deki 17’den 2035’te 27’ye, 2053’te ise 50’ye çıkarılması ve doğu bölgelerinin de verimli kullanılması hedefleniyor. Demiryolları, lojistik merkezler, iltisak hatları gibi yatırım planlarının doğuya erişim maliyetini düşüreceği; özellikle transit yükün geçtiği illerde ticaretin artacağı öngörülüyor.

Üçüncü tema ise verimlilik. Hem Türkiye’ye ihracat konusunda rekabet avantajı sağlanması, hem de vatandaşların iç piyasada daha uygun fiyatlı ürünlere erişebilmesi için dış ticarette ve yurtiçinde lojistik maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve verimlilik kayıpları analiz edilerek hızlı sonuç alınabilecek yatırımlar önceliklendirilecek. 30 yıllık planda yatırımlar arasında en büyük payı yüzde 75 ile demiryolları alacak ve yük taşımacılığında karayolları tamamlayıcı mod olarak konumlanacak.

Türkiye Varlık Fonu’nun katkılarıyla önceliklendirilen yatırım ve faaliyetlerin planlandığı şekilde hayata geçmesi için mevcut lojistik koordinasyon kurulu, daha icracı bir role bürünecek ve Türkiye lojistik ekosistemindeki farklı kuruluşların aynı amaç etrafında koordinasyonundan destekle stratejilerin hayata geçirilmesini sağlayacak. 

Duyurulara Dön