Web sitemizde mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Ayarlarını Değiştir seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve çerez politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

TVF’den güçlü sermaye desteği

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye çekirdek sermaye desteği; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye ise sermaye benzeri kredi verilmesi süreci başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 51,5 milyar TL tutarındaki sermaye enjeksiyonu, Türkiye ekonomisine olan inancımızı gösterirken, kamu bankalarımızın yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağlamıştır.

Yapılan işlemler neticesinde TVF ve TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu (PDİF) tarafından kamu bankalarına sağlanan sermaye ile sermaye benzeri kredi tutarları aşağıdaki gibidir:

Güçlü sermaye desteğiyle birlikte TVF’nin Türkiye Halk Bankası A.Ş.’deki ortaklık payı %75,3’ten %87,7’ye; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’daki ortaklık payı ise %35,9’dan %64,8’e yükselmiştir. 

TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda atılan bu önemli adımla bankaların sermaye rasyoları ve likidite yapıları güçlendirilmiştir. Böylece küresel piyasalarda oluşan risk ve dalgalanmaların kamu ve katılım bankaları üzerindeki etkileri azaltılırken, katılım bankalarının reel sektörü destekleme imkanları artırılarak daha güçlü ve dinamik bir hale getirilmesi sağlanmış olacaktır. Kamu ve katılım bankalarını desteklemeye devam etmek TVF'nin öncelikleri arasında yer almayı sürdürecektir.

Söz konusu işlemlerin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanmıştır. 

Duyurulara Dön