Web sitemizde mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Ayarlarını Değiştir seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve çerez politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

TVF'den yönetişim ve sürdürülebilirlik alanında uluslararası başarı...

Türkiye Varlık Fonu (TVF); dünyadaki varlık fonları ve emeklilik fonlarının verilerini toplayarak, her yıl ‘yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık’ (GSR) kriterlerine dayalı bir sıralama açıklayan Global SWF’nin (Sovereign Wealth Fund) bu yılki listesinde, puanını en çok artıran ilk beş varlık fonu arasına girmeyi başardı.

Varlığa dayalı kalkınma fonu olan ve faaliyetlerinde Türkiye ekonomisine değer katmayı önceleyen TVF, uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Global SWF’nin tüm dünyadan varlık fonlarını ‘yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık’ kriterleri doğrultusunda değerlendirdiği GSR sıralamasında, geçen yıldan bu yana 8 basamak birden yükselen TVF; listedeki toplam 100 fon arasında 19. sırada yer aldı.

2024 yılı raporuna göre aynı zamanda GSR puanını en fazla artıran ilk beş fon arasında (4. sırada) bulunan TVF; yüzde 76’lık oranla en yüksek puana sahip ilk 20 fon arasına da girdi.  

Global SWF’nin hazırladığı listeye ilk kez 2020 yılında 84. sıradan giriş yapan Türkiye Varlık Fonu, aradan geçen sürede GSR puanını yüzde 60 oranında artırıp, beş yılda tam 65 basamak yükselerek; sürdürülebilirlik ve yönetişim konularında her sene artan performansını da tescillemiş oldu.

Global SWF’nin yayınladığı raporda, TVF’nin ESG (çevre, toplum, yönetişim) alanında son yıllarda attığı adımlara ve üstlendiği inisiyatiflere vurgu yapıldığı görülüyor.

TVF özellikle son yıllarda, portföy şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını artırmayı hedefleyen çalışmalar yürütüyor ve bu alanda gerçekleştirdiği tüm çalışmalarını ise her sene Entegre Faaliyet Raporu aracılığıyla paydaşların beğenisine sunuyor. Türkiye Varlık Fonu’nun her yıl yayınladığı Entegre Faaliyet Raporları; dünya çapında şirketlerin çevresel, yönetimsel ve sosyal performanslarını değerlendirmek ve raporlamak için uluslararası kabul gören GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uygun olarak hazırlanıyor.

TVF, Türkiye ekonomisine katma değer oluşturan faaliyetlerine devam ederken, sürdürülebilirlik vizyonuyla, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını, ulusal ve uluslararası standartlara uyum çerçevesinde sürekli geliştirerek, dünyada önde gelen varlık fonlarından biri olma yolunda emin adımlarla çalışmalarına devam ediyor.

GSR sıralaması hakkında

GSR Puan Tablosu, 10'u Yönetişim, 10'u Sürdürülebilirlik ve 5’i Dayanıklılık konusuyla ilgili olan 25 farklı unsurdan oluşmaktadır. Bu konular, yalnızca kamuya açık bilgilere dayanarak eşit ağırlıklı olarak ikili (evet / hayır) olarak ele alınır ve sonuçlar her fon için yüzde ölçeğine dönüştürülür. Sıralama çalışması, dünyanın en büyük 100 varlık fonu ve en büyük 100 emeklilik fonu evrenine uygulanır, 5 bin veri noktası oluşturarak yıllık olarak tekrarlanır.

2024 yılındaki GSR sıralamasında, sürdürülebilirlik unsurlarından üç tanesi, çerçevelere uyum ve net-sıfır hedeflerine bağlılık gibi güncel sorunlara uyum sağlama çabasıyla değiştirilmiş ve bileşenler alt kategoriler halinde yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi ve raporun tamamı için https://globalswf.com/reports/2024gsr adresi ziyaret edilebilir.Duyurulara Dön