Web sitemizde mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Ayarlarını Değiştir seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve çerez politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Politikası

TVF, varlığa dayalı bir kalkınma fonu olan olarak, kamu varlıklarının değerini artırarak ve stratejik öneme sahip sektörler ile Türkiye'nin vizyoner projelerine özkaynak desteği sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. TVF’nin nihai amacı, Türk şirketlerinin bölgesel ve küresel lider şirketler haline gelmesine yardımcı olmak, finansal piyasaların gelişmesine katkıda bulunmak ve gelecek nesillere güçlü bir ekonomiye sahip bir ülke bırakmaktır. TVF’nin sürdürülebilirlik misyonu, portföy şirketlerini sürdürülebilirlik performanslarını artırmaya yönlendirerek, Türkiye'de uzun vadeli sosyal ve çevreye duyarlı bir ekonomiye katkıda bulunmaktır.

TVF toplumsal sorumluluk bilinciyle ve faaliyetlerinde kamu yararını da gözeterek hareket etmektedir. Bu politikanın amacı, TVF’nin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) yaklaşımını yönetecek bir çerçeve oluşturmaktır. Bu çerçeve, TVF’nin operasyonları kapsamındaki yatırım kararlarına ve faaliyetlerine ÇSY faktörlerinin entegre edilmesi konusunda rehberlik sağlamaktadır.